Różnica miesięcznie = 0
Różnica rocznie = 0
2021 2022 Uwagi
Ubezpieczenie społeczne 0 0
Ubezpieczenie zdrowotne 0 0 zł
PIT 0 zł 0 zł
Łącznie obciążenia fiskalne 0 zł 0 zł
Wynagrodzenie na rękę 0 zł 0 zł
Danina solidarnościowa 0 zł 0 zł
% obciążenia fiskalnego 0 % 0 %